fredag 6 september 2013

Minnesanteckningar från långfärdsmötet 2013-09-04

Peter hälsade alla välkomna till mötet. Poul hyllades inför 70-årsdagen. Kaffe och tårta serverades. (Tack till Viktoria för läckra tårtor!). Uppskattningsvis ett 50-tal medlemmar deltog på mötet. Undertecknad utsågs till att föra minnesanteckningar. Vid mötet togs följande frågor upp:

Bassängövningarna
Ulf meddelade att det nästa lördag; den 14/9, äger rum en s k prova på-dag på Burlövsbadet, där vi har möjlighet att visa upp oss och vår sport. För långfärdssektionens del så är det två bassängövningstillfällen inplanerade; varav ett i slutet av oktober, och ett i slutet av november. Ulf välkomnar förlag till aktiviteter på dessa. Maila förslag till Ulf: ulf[at]johanssonform.com 

Höstens turer
Tre turer står på programmet; Immeln nu i helgen; 7-8/9, Blekinge 20-22/9 och Höstturen11-13/10. Monica meddelar att Immelnturen i princip är fulltecknad. Turledare saknas ännu till Blekingeturen. Diskuterades en eventuell tur till Måkläppen i december. 

Nästa års turer och verksamhet
Poul föreslog att vi skulle ta med Stockenträffen som en tur, pga de goda paddlingsmöjligheterna där. Framkom förslag om turer till Åland och i Vätterns norra skärgård, samt (lite skämtsamt?) förslag till turer till British Columbia och Kroatien. Tisdags- och torsdagspaddlingarna förutsattes fortsätta som hittills. De nyligen genomförda tillfällena att prova på motions- och tävlingskajaker var uppskattade, och förslag framkom på att fortsätta med dessa; gärna lite tidigare på säsongen. Annika informerade om det pågående projektet med paddling för funktionshindrade, där en av målsättningarna är att deltagarna där så är möjligt skall integreras i den vanliga verksamheten.

Kommande inköp m m.
Diskuterades inköp av en Surfski till klubben och näraliggande frågor såsom förvaringen. Ragnar redogjorde för ett förslag från företaget Kajaktiv, som erbjudit sig att lägga ett förråd med åtta kajaker på klubben för att medlemmarna skulle få tillfälle att prova de kajaker som Kajaktiv säljer. Framkom önskemål om inköp av en kajak särskilt lämpad för rollövningar. Mikkel och Annika påpekade att den befintliga säkerhetsutrustningen, bl a för bogsering, behöver kompletteras, liksom sjukvårdsutrustningen. 

Övrigt.
Höstfest: Dagmar uppmanade deltagarna att engagera sig i arrangerandet av den traditionsenliga festen. Sedan några intressenter anmält sig, erbjöd sig Annika att tala med tävlingssektionen för att höra om det finns några där som vill engagera sig. Jenny skall också höra med Drakbåtssektionen om deras intresse. Bestämdes att festkommittén skall bestämma datum för festen.

Klubbmästerskap
Ola Ström arrangerar KM i Surfski/Havsracing den 14/9; se notis om detta på långfärdsbloggen.

Maraton-SM 2014
MKK har tagit på sig att arrangera Maraton-SM i kanot 2014, sannolikt i slutet av augusti 2014. Förberedelserna för detta inleds med ett första planeringsmöte/brainstorming i morgon; 5/9 kl 18:30 här på klubben; se notis på klubbens hemsida. Det kommer krävas en rejäl arbetsinsats från hela klubben både för att organisera och för att genomföra arrangemanget, varför alla medlemmar, (dvs även vi i långfärdssektionen!), välkomnas både till planeringsmötet och att delta i det fortsatta arbetet. 

Jan Tuma

1 kommentar:

Mats sa...

Ypperliga kommentarer Jan.