tisdag 3 september 2013

Välkommen på långfärdsmöte!

Onsdagen den 4 september, klockan 19 är det dags för långfärdsmöte.

Det här skall vi prata om:
  • Vi skall bland annat prata om höstens turer
  • Nästa års aktiviteter - Vad finns det för funderingar kring nästa års turer och aktiviteter? Ta gärna en funderare och kom med idéer om turer och aktiviteter.
  • Framtida inköp av havskajaker till klubben. De kajaker vi har idag är ganska underhållskrävande. Framför allt får skeddan ta mycket stryck. Detta är något som måste beaktas vid framtida inköp.
  • Vi informerar om bassängövningarna
  • Övriga frågor
Givetvis bjuder klubben på fika!

Välkomna!
Peter

Inga kommentarer: