söndag 26 maj 2013

Reseräkningar

Om man kör bil till klubbens turer har man rätt till reseersättning. För att reseersättning ska utgå krävs att bilen är väl utnyttjad, det vill säga normalt tre passagerare plus föraren. För att ersättningen ska utgå krävs också att medlemsavgiften är betald, så kolla gärna för säkerhets skull.

Så här går man till väga för att få körersättningen utbetald:
Skicka ett mail innehållande följande uppgifter till mkk.langfard@gmail.com

Bilägare:
e-post:
Gatudress:
Postadress:
Bank/clearing-/kontonummer:
Evenemang/tur:
Turledare:
Resmål:
Datum (avresa/hemkomst):
Vilka åkte med i bilen (namn på passagerarna förnamn och efternamn):
Körning (antal mil):
Släp (JA/NEJ):


Klubbens kassör behöver all information för att kunna betala ut pengarna korrekt. Ingenting kan således utelämnas.


Hälsningar Jenny L

Inga kommentarer: