torsdag 12 juni 2014

Säkerhetsövningar

Det blir dessvärre ett litet uppehåll i säkerhetsövningarna jämfört med den ursprungliga planen för 2014.

Nästa säkerhetsövning blir den 30 juni och därefter kommer ytterligare en den 7 juli. Vid behov genomför vi ytterligare en övning längre fram.

Tiden är som vanligt 18:30 och anmälningslista kommer att sättas upp på anslagstavlan cirka två veckor innan övningen.

Jenny & Peter

Inga kommentarer: