söndag 15 juni 2014

Påminnelse angående medlemsavgift för 2014

Klubbens kassör rapporterar att det verkar finnas flera aktiva medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för 2014. Vi har en ny ansvarig för klubbens adressregister samt uppdatering/nytt system för detta så påminnelse har ej gått ut till enskilda medlemmar. Alla uppgifter om aktuell avgift och klubbens gironummer finns på hemsidan.

/Styrelsen

Inga kommentarer: