torsdag 5 juni 2014

Dagstur till Hallands Väderö 15:e juni (svår tur)

Beskrivning: Hallands Väderö är hela västkusten samlad på ett ställe - bohusländsk urbergsskärgård, mellaneuropeisk ädellövskog, betad ängsmark, ljung- och enehedar och ett hemlighetsfullt urtida alekärr
(ett av de få som finns kvar i Sverige). Fågellivet är minst sagt rikt och runt sydvästhörnet finns ett stort antal nyfikna knubbsälar. Vi utgår från Torekov och paddlar runt ön med pauser för bad, fika och lunch.

Avfärd: Samling på klubben kl. 08:00 för att surra kajaker. Ta med egna remmar.
Svårighetsgrad: Turen klassas som svår. Är du i tvivel om du kan följa med kan du kontakta turledningen – tel. nr. finns på anslagstavlan.
Turledare: Göran N och Mikkel

Anmälningslista finns på anslagstavlan på klubben.

Inga kommentarer: