tisdag 1 maj 2012

Deltagarlista - Veckotur 2012

Följande personer har anmält intresse för att följa med på årets veckotur till Åland som äger rum vecka 29:


Annika
Jan T*
Carin
Cecilia*
Poul*
Karl-Johan*
Charlotte
Janina*
Kenneth
Henrik R*
Ulf
Rickard
Heidi*
Mikkel*
Mats*
Pär-Anders*
Henrik A*
Göran N*
Susanna
Jörgen*
Marja-Liisa*
Dagmar
Jesper*
Stefan*
Wösel
Viktoria*
Leif
Anders O
Elin * (ansluter själv från Göteborg)
Ev. Sven
Ev. Kjell
*Önskar karta.

I fall man gärna vill med på turen, men inte står på listan så hör av ej till undertecknad. Om man bestämmer sig för att inte åka med på turen, men står på listan, så hör även då av er till undertecknad.
Tanken är nämligen att vi i mitten av maj skall boka färjebiljetter och dylikt och då behöver vi med exakthet veta antalet deltagare. Betänketiden är sålunda fram till och med den 18 maj.

Peter

Inga kommentarer: