fredag 29 juni 2012

Rollkurs med Helen Wilson

Anne-Grethe från KFÖ meddelar att det finns några platser kvar på rollkursen den 15/7.
Indelning i grupper: A - kan inte rolla alls, B - kan rolla lite och C - kan rolla ganska bra. Det finns platser kvar, kostar 750 kr för MKK-medlemmar.
Mer info och anmälan på KFÖ:s hemsida.

Ulf

Inga kommentarer: