måndag 25 mars 2013

Minnesanteckning från långfärdsmötet den 19 mars

Peter hälsade alla välkomna och vi gjorde en kort presentationsrunda. Förhoppningen att mötet skulle föregås av säsongstart i kajakerna infriades dessvärre inte. Isen ser ut att ligga kvar ett tag till.

Information;
  • Körersättningen för bil utan släp är oförändrad. Ersättningen för bil+släp har justerats uppåt för att bättre motsvara den faktiska kostnaden. 
  • Nya långa paddlar och kapell är inköpta 
  • Förhoppningsvis kommer ett par nya motionskajaker att inhandlas under säsongen. 
  • Eventuellt blir öppettiderna i klubbhuset förlängda något denna säsong. Styrelsen återkommer med besked. 
Introkurserna startar den 20 april. Det blir 15 kurser i år också med 15 deltagare per gång. Det behövs tre instruktörer per gång. Alla kan bidra oavsett hur paddelvan man är. Det blir ett instruktörsmöte den 10 april Mer info kommer på bloggen. Det vore toppen om vi alla i långfärdssektionen tar två pass vardera. Lista på anslagstavlan.

  • Tisdagspaddlingarna startar den 23 april. Lista på anslagstavlan. 
  • Säkerhetsövningarna startar i månadsskiftet maj/juni lite beroende på temperaturen i havet. 
  • Sista bassängträningen för i vår är den 23 mars. Vi pratade om olika möjliga upplägg på bassängträningarna framöver. Vi bestämde att ev initiativ till speciella upplägg gärna presenteras på bloggen. Vi ska bli bättre på att samla oss en stund innan vi går i kajakerna för att bestämma vem som hjälper vem med vad. 
  • M24KC dvs MKKs 24 timmarstävling äger i år rum den 1-2 juni. Mer info finns på egen blogg http://m24kc.blogspot.se/ . Alla medlemmar är välkomna att delta. Det kommer också att behövas engagerade medlemmar till supportteamet. 
  • Ullmax – inget nytt mer än en oro för att ullmaxmailen inte funkar. Henrik kollar upp det. Alla uppmanas som vanligt att sälja Ullmaxprodukter till alla som kan tänkas frysa ibland. 
  • Ny stående punkt på längfärdsmötena ska vara utrustningstips och frågor. 
Turprogrammet
Turprogrammet fastställdes på mötet. Det finns visst utrymme för extraturer. Dessa ska anmälas i god tid och förankras med Peter så att ekonomin räcker till och medlemmarna har chans att anmäla sig. En extratur till Misterhult kom upp som förslag men inga detaljer nämndes.

Till varje tur ska det finnas två turledare varav minst en ska vara rutinerad. Medlemmar i KFÖ och Helsingborgspaddlarna är välkomna på våra turer och vi på deras.

I år är det endast Nytäppetträffen av alla ”träffar” som ingår i turprogrammet. Resten av alla olika träffar kan organiseras som kamratturer.

Veckoturen går i år till Bohuslän under vecka 29. Olika förslag på rutter i Bohuslän diskuterades, inget bestämdes. Många var tydligt för gemensam avslutningskväll helst med bastuflotte.

Det finns möjlighet att arrangera ytterligare veckotur men varje medlem får bara ersättning för en resa.

Peter fortsätter som sektionsledare denna säsong också men planerar därefter att lämna stafettpinnen vidare.

Vid pennan/Kerstin

Inga kommentarer: