torsdag 12 april 2012

Tisdagsvarvet kör igång igen

Från och med tisdagen den 17 april kör vi kanalvarvet på tid. Samling i kajakerna vid greningen 17:45.


Starten sker 18:00.

Tisdagsvarvet kommer att gå tisdagar, jämna veckor fram till midsommar.

Alexandra

Inga kommentarer: