torsdag 26 april 2012

Minnesanteckningar från Långfärdsmötet 25 April

Peter hälsar alla välkomna och konstaterar att det är många som är närvarande. Mötet kommer handla mest om 24-timmars och Veckoturen.

24-timmars - 12-13 maj start 09:00
Ulf berättar att det är cirka 40 personer anmälda från fyra nationer. Vi behöver ett support-team. Mats kommer vara sammankallande, Göran N kommer hjälpa till med matplaneringen, förutom dessa anmäler sig Jenny, Monica, Claudia, Heidi (under själva loppet), Åsa (under själva loppet), Janina (kan hjälpa till lite) och Viktoria.

Introkurser & tisdagspaddlingar
Peter konstaterar att det ser ganska hyfsat ut framöver vad gäller intro-instruktörer och tisdagsgudier DOCK behövs det fortfarande fler som drar sitt strå till stacken.

Turer
Kullen - nu på söndag. Mairja-Liisa informerar om vädret är stabilt så kommer inte turen klassas som svår och då finns det möjlighet för fler att följa med. Drag och bilar verkar finnas.
Nytäppet - 18-20/5 - Peter kommer vara turledare
Lagan - 27/5 - saknas turledare
Hallandsväderö - saknas turledare

Vill man vara med och vara turledare så anmäler man sitt intresse till Mikkel (som är turansvarig).

Säkerhetsövningar i havet
Ulf informerar om att säkerhetsövningarna kommer starta  i slutet av maj/början av juni (då vattnet är lite varmare). Det kommer komma upp information om detta två veckor innan här på bloggen och en anmälningslista på anslagstavlan.

Materialgruppen
Alla kajakerna är i ordning.
Mairja uppmärksammar att ribborna (de som finns utanför förråden för att lägga kajaker på) är ruttna. Vaktmästarna har nya som ska installeras i framtiden.
Annika informerar om att det finns heltäckningsmatta att använda som skydd till kajakerna i förråden. Mattan finns i besättningsförrådet.

Ullmax
Carin informerar om att det fortfarande finns en väska att låna med sig för att sälja Ullmax-produkter

Veckoturen
Veckoturen kommer gå till Åland under veckan 29.

Vi kommer åka bil upp till Kapellskär och sedan färja till Åland. Det tar cirka en dag att ta sig dit. Avfärd kommer ske lördagen den 14 juli kl 07:00 - då kommer vi kunna ta färjan över som går på kvällen.

Det är cirka 70-75 mil till Kapellskär. Klubben kommer stå för 45 mil och övriga mil plus färje- och tältavgift får var och en stå för själva. Kostnaden kommer antagligen hamna någonstans mellan 500-1000 kronor/person.

Peter kommer lägga upp en namn-lista på bloggen som uppdateras kontinuerligt. För att anmäla sig skickar man ett mail till Peter, man anger även om man är intresserad av att köpa sjökort. Vi skickar runt en lista på mötet och konstaterar att det redan är ca 25 personer som vill följa med.

Vi konstaterar även att vi inte kommer ha möjlighet att ha några stora grupper på Åland då det kommer bli för svårhanterligt (mkt vad gäller att hitta tältplatser). Gruppernas storlek bör helst inte vara större än 7  personer/grupp.

/Viktoria

Inga kommentarer: