torsdag 12 april 2012

Långfärdsmöte 25 april kl. 19

Nu är paddelsäsongen igång. 24-timmars går av stapeln den 12-13 maj. det är 29 anmälda till tävlingen som numera är en internationell tävling med deltagare från Danmark, Norge, Polen och Sverige. Deltagarna från utlandet har säkert stora förväntningar inför tävlingen och vi får inte göra dem besvikna.

En veckotur till Åland kräver ordentliga förberedelser, bland annat måste det bokas färjebiljetter. Vi behöver därför redan nu har reda på vilka som skall med på veckoturen. Som vanligt betalar klubben ut milersättning för totalt 90 mil per bil. Resterande mil samt färjebiljetter fördelas ut bland deltagarna.

Jag vill också passa på att nämna att introkurserna och tisdagspadllingarna drar igång vecka 16.

Detta är några av de saker vi skall prata om på långfärdsmötet.

Som vanligt bjuds det på fika.

Alla är välkomna!
Peter

Inga kommentarer: