torsdag 24 augusti 2017

Sammanfattning av långfärdsmötet 23/8 -17


Årets säsong inkl introkurserna
Vi testade i år att ha introkurser även på vardagen, vilket gjorde det lättare att få fram instruktörer. En ny medlem berättade att hon var mycket nöjd med sin introkurs. Hon tyckte också det kändes bra att det sen var samma ledare på nästföljande tisdagspaddling.


Introkurserna låg ganska komprimerat i maj, vilket är bra ur många synpunkter. Jenny berättade att vi nu har drygt 400 medlemmar. Annika berättade om paddelpasset och hur det är upplagt. Det är ett önskemål att introkurserna stämmer mot paddelpassets nivåer. Jenny uppmanade den som känner för det att ta kontakt med kanotförbundet. Det skulle gagna klubben om dels om fler kunde blir utbildade, dels om medlemmar kunde bli examinerade i de olika nivåerna.
Turprogrammet
Monica berättade lite om omständigheterna kring turgruppen. Det är önskvärt med fler medlemmar i gruppen, gärna någon med bil och intresse av att provpaddla på nya platser. Monica berättade att en medlem kommit med ett genomtänkt förslag på tur och ser gärna at fler kommer med förslag. Det kommer att läggas ut ett dokument på Facebook där synpunkter och förslag kan skrivas ner.
Jenny informerade lite kring körersättning och hur det går till när sektionens budget läggs. Preliminärt turprogram bör vara klart och presenteras för styrelsen ca 15 november. Jenny föreslog också att vi kanske lägger någon kajaktävling i turprogrammet. Det togs  också upp att det i år blev en krock mellan Bornholm och Stockenträffen, vilket  är olyckligt.
Vi pratade om vilka turer som är kvar på programmet (Bornholm, Immeln, Hallands väderö, Måkläppen). Det diskuterades också om en hösttur, dock utan att vi kom fram till något konkret beträffande destination eller datum.
Nya idéer inför nästa års kurser
Annika och Monica har skissat på ett förslag till utbildning av nya medlemmar. Bakgrunden är att det känns som det finns ett ”glapp” mellan introkurser/tisdagspaddling tills man kommer med på en säkerhetskurs och kan paddla med på havet.
Det går i korthet ut på att efter introkursen uppmanas deltagarna att deltaga i några tisdagspaddlingar. Därefter blir det obligatoriskt med en tur på Lödde å. Den är trevlig, nybörjarvänlig och kan fungera som en förberedelse för säkerhetskurs. Efter detta är man mogen att delta i säkerhetskurs och ge sig ut på havet.  Samtidigt ligger turprogrammet så att medlemmarna kan följa med på först lätta sedan medelsvåra turer.
Detta gör att Lödde-å –turen måste finnas några gånger under sommaren. Detta ställer krav på att det finns instruktöret. Vi diskuterade en stund kring detta och kontentan blev att varje Lödde-tur måste ha en erfaren ledare som kan läsa av deltagarnas paddelförmåga och utforma turen därefter.
Övriga frågor
Annika tyckte att vi ska ha som krav att deltagarna i svåra turer har med sig karta och kompass. Detta är också ett önskemål redan vid medelsvåra turer.
Frågan om turledare kom upp. Vi diskuterade en stund om vad man egentligen kan kräva av en turledare. Någon berättade att efter att man skrivit ner kriterierna för turledare, visade det sig att många blev avskräckta från att ta på sig det. Vi kom dock fram till att turledare behövs.
Herman kom med ett trevligt förslag att paddla på Kinda kanal och det sjöar och åar däromkring. Turgruppen kommer att studera den karta som skänktes.
Jenny berättade att nästa långfärdsmöte kommer att handla om träningsplanering.
Flera medlemmar berättade att det tidigare fanns sk söndagpaddlingar. Man träffades kl 10 (eller i vissa fall kl 14) och paddlade en runda på havet. Detta ska vi försöka blåsa liv i. Här är facebook ett lämpligt forum.

Jenny berättade att hon kan tänka sig att lämna posten som sektionsansvarig, då hon numera också är vice ordförande. Om någon kan tänka sig den sysslan, så ta kontakt med Jenny.

Inga kommentarer: