torsdag 2 mars 2017

Turprogram 2017!

Turprogrammet för 2017:


Lördag 29/4: Kullen (svår). Traditionsenlig start på turprogrammet!

Söndag 7/5: Lödde Å (lätt)

Lördag 13/5: Mön (medel-svår)

(Torsdag)Fredag-söndag (25)26/5-28/5: Nytäppet

Söndag 4/6: Lagan/Hjörnerödssjön (lätt)

Söndag 11/6: Ven (svår)

Torsdag-Söndag 22/6-25/6: Midsommartur på ostkusten (medel)
Numera tradition i turlistan- ett par dagar i skärgården på ostkusten med midsommarfirande. Övernattning på Lilla Brändö eller Stora Vippholmen beroende på deltagarnas önskemål.

Lördag 1/7: Saltholm via Köpenhamn (medel)
Dagstur från Amager Strand till Saltholm via Köpenhamn. Vi börjar i Amager och paddlar till fyren. Här väntar vi på fri passage över farleden över Öresund. Vi paddlar sedan runt Saltholm och ut till Öresundsbron där vi pausar... På vägen hem tar vi en tur i Köpenhamns hamn. Vi stannar till vid Langelinies kaj och köper glass.

Lördag 8/7: Ivösjön (lätt)
En tur i Skånes största insjö. Två alternativ finns. Antingen sjösättning I Ivösjöns nordvästra hörn och paddling mellan fastlandet och Ivön. Då blir det fikapaus och bad på Ivöns södra del. Andra alternativet innefattar sjösättning i sjöns nordöstra hörn, Axeltorp, och paddling i övärlden i den delen av sjön.

vecka 29: Traditionsenlig veckotur som detta året går till Bohuslän.

Söndag 30/7: Vik-Kivik-Haväng (medel)
Endagstur längst Österlens vackra kust. Turen passar ovana paddlare som vill prova på på havspaddling, eftersom Skånes ostkust för det mesta är vindskyddad.Vi sjösätter i Vik, paddlar norrut med strandhugg vid Knäbäckshusen och tittar på de gamla korsvirkeshusen. Vi fortsätter till Kivik där vi äter lunch, antingen på Buhres fisk eller medhavd. De som önskar paddlar vidare till Haväng, medan övriga tar lite längre paus. I mån av tid stannar vi till på hemvägen för bad.

Lördag-Söndag 5/8-6/8: Östra Blekinge
Paddelhelg i Karlskronas vackra skärgård mellan Sturkö, Utlängan och Torhamn. Turen bjuder på bra paddling både inomskärs och utomskärs. Vi anpassar dagsturerna efter väder, paddelvana och ambition, ev delar vi upp oss i några olika grupper. Vi samlas på klubben fredag kl 16 för att lasta kajaker.

Lördag 12/8: Esrum sjö, Danmark (lätt)
Danmarks näst största sjö. Härlig sommartur för nybörjare. Vi paddlar längst kusten med många pauser. Vi paddlar ca 25 km med start i Fredensborg, där den danska drottningen har sitt sommarresidens.

Söndag 20/8: Hanö (svår)


Fredag-Söndag 25/8-27/8:  Camp Bornholm (medelsvår/svår)
Även i år åker vi till  den danska solskensön Bornholm. Med utgångspunkt i Allinge blir det en helg där vi kan paddla dagsturer. Vi kan paddla downwind, träna säkerhet, surf, teknik och leka i vågorna. Turen är till för dig som paddlar havskajak, surfski eller  kajaksurf, har paddlat några år och är van vid större vågor och krabb sjö. Vi bor på campingplats vilket vi själva- inte klubben-betalar.


Lördag-Söndag 2/9-3/9 Immeln  (Ivösjön) (lätt övernattning i tält)
En perfekt sensommartur/tidig hösttur genom den alltid lika vackra sjön. Den sägenomspunna sjön Immeln präglas av trolsk vildmark, med steniga ständer och ett stort antal vikar. De hundratals öarna ger en känsla av skärgård. Sjösättningen blir vid Immelns kanotcentral. Vi övernattar vid Breanäs och paddlar dagsturer till bl a Högön.


Söndag 10/9: Hallands väderö (svår)
Endagstur med stor chans till sälsafari. Hallands Väderö . På denna ö är hela västkusten samlad på ett ställe-bohusländsk urbergsskärgård, mellaneuropeisk ädellövskog, betad ängsmark, ljung och ljunghedar och ett hemlighetsfullt urtida alekärr (ett av de få som finns kvar i Sverige). Fågellivet är minst sagt rikt och runt sydvästhörnet finns ett stort antal nyfikna knubbsälar. Vi utgår från Torekov och paddlar runt ön med pauser för bad, fika och lunch.


Allmänt om turerna:
 • För att delta i MKK:s turer skall du vara medlem, ha gått introduktionskurs eller motsvarande och vara simkunnig (minst 200 meter) 
 • Alla turer startar klockan 8.00 på Kanotklubben för lastning och gemensam transport (om inte annat anges.) OBS! Tag med egna remmar, minst 2,5 m. De finns att köpa på Clas Ohlsson art nr 35-1283 länk: http://www.clasohlson.com/se/Spännband/Pr351281000) 
 • Var och en tar med egen mat och dryck. 
 • Allt deltagande sker på egen risk. 
 • Rimlig säkerhetsutrustning - från torra och rena kläder vid korta turer till reservpaddel, förbandslåda, reparationsutrustning, visselpipa, karta/kompass etc för långturer med överfartspaddlingar - skall medföras i kajaken. Är du osäker, kolla med den ansvarige för turen. 
 • Klubbens turer är gruppturer och turledaren kommer innan man paddlar iväg att tala om vilken modell som ska användas för att hålla ihop gruppen. 
 • För svåra turer gäller att gruppen tillsammans bestämmer detta men turledaren ansvarar för att det blir gjort. 
 • Turledaren är den som bestämmer och har mandat att avvisa deltagare vid tveksamhet om kompetens eller utrustnin

Klassificering av turerna:

Lätt tur
En ledarledd tur 10-20 km lång på skyddade vatten, för paddlare med begränsad erfarenhet. För att delta i en lätt tur skall du: 
 • kunna paddla 10 km 
 • ha flytväst 

Medelsvår tur
En ledarledd tur 20-30 km lång, oftast längs kusten och utan överfarter, för paddlare med viss vana vid havspaddling. För att delta i en medelsvår tur skall du:

 • kunna paddla 10-20 km/dag i ett par dagar 
 • ha deltagit i klubbens säkerhetskurs (el. motsvarande) 
 • kunna assisterad räddning på djupt vatten 
 • ha paddlat minst 5 mil totalt under försäsongen 
 • använda kajak med flytkraft, kapell, flytväst, svamp/öskar 

Svår tur
En svår tur är en kamrattur, vilket innebär att alla som deltar, på egen hand kan klara de förhållanden som kan uppstå, och att beslut fattas av gruppen som helhet. I säkerhetsfrågor (inklusive att avgöra vem som kan följa med) har turledaren sista ordet. Turen kan vara svår på grund av besvärliga förhållanden med vind och vågor, genom att den går i besvärliga farvatten med ström, begränsade möjligheter att landa eller mycket sjötrafik, innefattar överhavspaddlingar och/eller genom etapplängd och fart.

För att delta i en svårt tur skall du:
kvalificera dig genom att delta i andra aktiviteter - övriga turer, torsdags- och/eller söndagspaddlingar, säkerhetsövningar etc - i sådan utsträckning att de övriga i gruppen känner sig säkra på din kompetens. Det finns därför inga formella krav - vad som krävs vet du redan (Se även funderingarna kring fart och kommunikation på våra turer).

Är det något du undrar över så kontakta den ansvarige för turen

Inga kommentarer: