lördag 15 augusti 2015

Minnesanteckningar Långfärdsmöte 12/8

Mötet öppnades med sedvanlig presentationsrunda av de ca 15 närvarande och 4 nya medlemmar hälsades extra välkomna.

På agendan för långfärdsmötena är ett stående inslag statusen på våra arbetsgrupper. Vi gick igenom vilka arbetsgrupper vi har i långfärdsektionen där man kan engagera sig. Det finns många olika sätt att bidra till klubbverksamheten med stort och smått även utanför grupperna.

Varje gång vi är på klubben bidrar vi- hanterar våra kanoter och övrig materiel rätt, hjälper varandra att bära tyngre kajaker, lägger saker på rätt plats på rätt håll, låser förråden osv.  Sedan kan man hjälpa till på städdagar, enskilda renoveringsprojekt, köra bil till turer, dra igång grillen, hjälpa vilsna kanotskolebarn, hjälpa vilsna äldre paddlare, ta initiativ, komma med ideér, bilda festkommitté, reka en tur, renovera drakbåtar, hyra ut canadensare, lägga saker på rätt plats i gymmet, logistika för en tur, lära sig saker, lära ut saker osv osv allt inflätat i vårt huvudsyfte paddla! Eller kanske Långfärds definition är paddla och sen fika!

De nya medlemmarna efterlyste genomgång av grupperna:

- Säkerhetsgruppen: Genomför säkerhetskurser för nya medlemmar för att gå igenom praktiskt hur vi tänker kring säkerhet och havspaddling på klubben. En genomgång för att få paddla på havet med klubbens kajaker och lära sig vårt gemensamma "havsspråk". Anmälan sker genom att man skriver upp sig på lista anslagen på klubben. Annonseras här på bloggen och facebook. (Mirko, Janina)

-Introgruppen: Administrerar klubbens introduktionskurser dvs tar emot anmälningar, ser till att det finns instruktörer på plats, handlar fika osv . Tisdagspaddling i kanalen och efterföljande Torsdagspaddlingar på havet. Ny Introansvarig sökes då Peter W avgår.

Till nästa säsong lades ett förslag fram om att minska antalet introkurser. Priset justeras uppåt med en rabatt på ev medlemskap. Anledningen är att vi sedan flera säsonger har svårt att få ihop tillräckligt med instruktörer till alla kurser. Förslaget är öppet för diskussion och hör gärna av dig med tankar om detta till undertecknad.

-Turgruppen: Planerar årets tur- och aktivitetsprogram. Turgruppen spånar ihop ett program med turer och synkar ihop kalendern med kurser och andra event. De jobbar ihop programmet under hösten som skickas till sektionsledaren för samråd och som då gör en budget att presentera för styrelsen. Under tursäsongen ser turgruppen till att turerna annonseras ut, anmälningslista sätts upp på klubben och turledare sökes. Erik M är turkoordinator.

På mötet påminde vi om att alla ska ha med sig egna remmar för att surra kajaken på släpet även om man kör klubbkajak.

Närmast förestående turer Immeln och Bornholm diskuterades. Uppdatering av Bornholmsturen kommer inom kort.  (Se inlägg om Bornhomsturen och Immeln)

Roland har tagit reda på att RönneÅ-Rännet blir av söndag 30 augusti (brukar vara i maj annars) och vill slå ett slag för deltagande från klubben. Roland påminner om forna glansdagar då Malmös motionspaddlare kämpade sig runt i Ängelholm! Rännet startar kl 11 med öppen klass, 5, 10 eller 20 km. Körersättning utgår om några vill åka (Annika N kollar med tävlingsektionen och återkommer).

Tips om festival i Järnavik, Blekinge 11-13 september (jarnavikfestivalen.se för program och prisuppgifter). På programmet finns bla SM i havskajak för första gången! Detta gav genast upphov till diskussion och ideér, kanske någon drar igång ett klubbmästerskap vem vet!?

-Materialgruppen ingår i hela klubbens materialgrupp och där ingår lagning av kanoter, skötsel av klubblokalerna och bryggan. Det finns en verkstad på klubben för lagning av kanoter, där går tom in en hel drakbåt för renovering. Helst ska ju inte kajakerna behöva tas in i verkstan, det är därför det är så viktigt att hantera kajaken rätt. Materialförvaltare på klubben heter Jacob F och vid ojämna tillfällen utlyser han städdag eller olika projekt där hjälp behövs. Övriga i materialgruppen och långfärdspaddlare som fixar är Leif och Poul som tittar över havskajaker, Ulf som är en fena på ytskador, Mats B- kajakförrådsansvarig som har hand om fördelning av kajakplatser och Christer O som renoverat köket bla. Som sagt pågår olika projekt, som ni kanske sett var hela gården plötsligt full med drakbåtar eftersom Camilla P stått med hetvattenhögtryckstvätt för att tvätta av gammal färg på Event-drakbåtarnas undersida.

Konstaterades att det behövs ett tydligare felanmälningsystem.

-Infogrupp: önskar jag fanns, jag behöver hjälp med att fixa med blogg och kalender, så om du känner dig pysslig på det området så hör av dig. Och inte minst hjälpa till med följande:

Mötets röda tråd handlade om information och kommunikation. De nya medlemmarna påpekade att informationskanaler inte var särskilt klara och att det är svårt att som ny medlem att få reda på vad som händer på klubben och vad som förväntas av en och vart man ska vända sig med frågor. Tydligt är att detta ämne behöver ses över och vi kommer att återkomma till denna diskussion som tangerar ämnet klubbens framtid/medlemsrekrytering/behålla medlemmar/aktiva medlemmar/aktiviteter/.

Våra huvudinformationskanaler:

-På klubbens anslagstavla bredvid nycklarna är Långfärdsektionens plats, där kommer anmälan till turer och övningar upp och övrig info.
-Bloggen som du läser nu.
-Facebookgrupp: "MKK Långfärd", en sluten grupp för snabbt flöde för information, allt från fråga om någon vill paddla om en timme eller på söndag, eller fråga om allt möjligt, var ska man köpa remmar, info om träningstillfällen, vår interna grupp där man kan lämna kontaktuppgifter till varandra.

Övrigt:
-Klubbens hemsida "malmokanot.se" sk statisk information, här finns mycket information att hämta om klubben
-Mejla till långfärdsektionen mkk.langfard(at)gmail.com
- facebook: "Malmö Kanotklubb", öppen grupp, utåtriktad, vad händer på hela klubben..
-facebook: "MKK Drakarna" vill du paddla med drakarna och ta del av draklivet så ska du gå med i denna grupp, då får du tillgång till drakarnas träningsschema där man anmäler sig. Du kan även få en länk till träningsschema via mejl- mkkdragons(at)gmail.com
-ungdomarna: facebook "Malmö Kanotklubb Tävling/Ungdom 2015

De nya medlemmarna undrade också över sektionerna i klubben. Sektionsindelningen hänger kvar sen förr och betyder inte att man får hålla sig på ett område, vi är en kanotklubb där man kan havspaddla, paddla drakbåt, tävla i maraton, gå i kanotskola osv, ja helt enkelt en bred verksamhet som är  praktiskt att dela upp men det betyder inte att man inte kan vara med på flera delar. Det praktiska är tex att på våra möten diskuterar vi turer och tält bla och inte renovering av drakbåtar, uttagningskriterier för landslag, vem som ska köra släpet till ungdomscupen eller träningsläger/säsong...

Klubbens ungdomar (ja mellan 8-18 år ca) tränar i 3 grupper som kan någotsånär beskrivas:
c-grupp- de yngsta och de som gått kanotskolan
c+- de har paddlat längre/äldre
b-grupp- de äldre ungdomarna som lätt kör om dig

Och ja man får paddla med ungdomarna om man vågar..man får jobba hårt!

Paddla på!


Nästa möte tisdag 15/9.

/Jenny L

Inga kommentarer: