onsdag 5 februari 2014

Suppleant till styrelsen sökes

I styrelsen sitter totalt fyra suppleanter från de olika sektionerna. Motions- och långfärdssektionen är klubbens i särklass största sektion och utgör cirka 70% av klubbens medlemmar. Därför är det givetvis viktigt att sektionen har representanter med på styrelsemötena.

Vad gör en suppleant?
  • Är med och bevakar sektionens intressen i frågor som till exempel rör inköp av havskajaker och annan utrustning samt att sektionen får de pengar som behövs för att genomför turprogram med mera
  • Vara med och påverka så att frågor som till exempel renovering av bastun prioriteras
  • Får god inblick i klubbens ekonomi och i hur styrlens arbetar
  • Kunna föra sektionens talan på styrelsemötena när sektionsledaren inte kan närvara
Vad rör det sig om i arbetsinsats?
  • Styrelsemötena äger rum en gång per månad, juli undantaget. Det handlar i princip om att vara med på dessa möten.
Får man någonting för det?
  • Förutom äran kommer man även med på den årliga styrelsemiddagen i december.
Är du intresserad? Hör i så fall av dig till undertecknad innan årsmötet den 2 mars.

Peter
peterwkajak[at]gmail.com

Inga kommentarer: