torsdag 13 juni 2013

Säkerhetsövning i havet 17/6 och 24/6

Eftersom första datumet vart fullbokad på en gång sätter vi in en extra säkerhetsövning måndag 24/6. Anmälningslista sätts upp en vecka innan.


Start kl 18.30. Du får lära dig lite om utrustning, stödtag, säker evakuering vid kapsejsning och kamraträddning. Vi går även igenom paddling på havet i allmänhet och runt om Malmö i synnerhet.

Du bör ha en viss rutin och paddlat ett tag för att kunna deltaga.

Obs! Platserna brukar vara attraktiva så får du förhinder måste du meddela det så snart som möjligt så att platsen kan gå till någon annan. Du kommer att bli blöt och det är fortfarande kallt i vattnet - ta med våtdräkt om du har..

/ Ulf

Inga kommentarer: