torsdag 18 april 2013

På lördag den 20 april startar introkurserna

Introduktionskurserna är viktiga av många skäl. De är vår främsta inslussningsport för nya medlemmar och de ger klubben välbehövliga intäkter, som bland annat används för att finansiera aktiviteter som till exempel en veckotur till Bohuslän.

Bilden nedan visar instruktörslistan för i år och som ni kan se finns det fortfarande lediga instruktörsplatser. (Tryck på bilden för att göra den större)


Det är roligt att hålla introkurs. Man får berätta och visa för intresserade människor om något som man själv tycker är jättekul! Genom att lära ut till andra lär man sig också mycket själv. Missa därför inte chansen att skriva upp er som instruktörer.

Datum och tider för introkurserna hittar ni i programmet för 2013 här!

Introgruppen gm Peter


Inga kommentarer: