måndag 26 mars 2012

Turprogram 2012


Obs! Anmälan till turerna sker på anmälningslistorna på klubben som sätts upp två veckor innan turen. Mer information om turerna och vad som krävs för att få följa med på turer av olika svårighetsgrad hittar du längst ner på den här sidan.

Förutom här redan planerade turer kommer vi förhoppningsvis fylla på med medlemmarnas egna spontanturer som aviseras på bloggen ca 1 vecka innan så att så många som möjligt kan följa med. Surf, sjö, hav, roll, lek eller fikapaddling – You name it!

Januari Måkläppen, svår ENDAGSTUR
Paddling fram och tillbaka mellan Skanörs hamn och Måkläppen, mycket goda chanser att se säl. Turen är klassad som svår eftersom det är vinterpaddling och ställer krav på utrustning.
Datum bestäms av väderleken.
Turledare: Peter

29/4 Kullen, svår ENDAGSTUR
Utgår från Arild och går västerut förbi byggnadsverken Nimis och Arx och flera grottor. Efter lunch paddlar vi tillbaka samma väg, men nu har solens nya vinkel ändrat både färg och form på berget. God paddelvana krävs då strömmen vid spetsen kan ge kort, hög och krabb sjö.
Turledare: Marja-Liisa

18-20/5 Västra Blekinge, medel-svår ÖVERNATTNING I TÄLT
Långhelg i de västra delarna av Blekinges vackra skärgård. En tur som lämpar sig väl för nybörjare som för den erfarne paddlaren. (Turen är ordnad så att det finns möjlighet för de som vill att deltaga på Nytäppetträffens aktiviteter)
Turledare: Peter & Marja-Liisa

27/5 Lagan, lätt ENDAGSTUR
Vi paddlar i Lagans magnifika dalgång från Hjörneredssjön uppströms mot Knäred och tillbaka - alternativt en tur bland öarna i Hjörneredssjön. Sträckan blir ungefär 20 km med pauser för fika och
lunch.
Turledare: Mikkel & Viktoria

3/6 Hallands väderö, svår ENDAGSTUR
Vi utgår från Torekov och paddlar runt ön med pauser för bad, fika och lunch. Hallands väderö är hela västkusten samlad på ett ställe.
Turledare: Anders & Dagmar

17/6 Lödde å, lätt ENDAGSTUR
En lätt tur för nybörjare och andra. Sjösättning vid Lödde Kanotklubbs brygga. Vid bra väder paddlar vi ut till havet och fikar på stranden. Vi paddlar sedan tillbaka till Kanotklubben. De som sedan har krafter kvar kan paddla uppför ån till vikingabyn medan andra kan sola, bada och äta glass.
Turledare: Rolf och Monika Bengtsson

21-24/6 Midsommartur – Misterhults skärgård, medel-svår ÖVERNATTNING I TÄLT
Numera tradition i turlistan - ett par dagar i skärgården på ostkusten med midsommarfirande på någon trevlig ö i havsbandet.
Turledare: Mikkel, Ulf och Viktoria

8/7 Näset, medel ENDAGSTUR OBS! Ändrat datum!
En strandnära paddling vid Skånes bästa sandstränder, förbi Skanör och Falsterbo. Tillfällen till härliga bad och surf. Vi paddlar på öppet hav vilket gör turen ganska väderkänslig.
Turledare: Peter

14-22/7 Veckotur, svår ÖVERNATTNING I TÄLT
Årets veckotur går till Åland.
Turledare: Ulf, Marja, Peter och Dagmar

4/8 Ängaholmarna, medel ENDAGSTUR
Tur till Skånes enda skärgård där vi bland annat paddlar runt Lägerholmen och spanar efter gråsäl och havsörn.
Turledare: Juan

10-12/8 Møn, svår ÖVERNATTNING I TÄLT
Vi paddlar med utsikt till vackert natur-/kulturlandskap och såklart Danmarks mest spektakulära natur vid Møns Klint.
Turledare:

18-19/8 Isefjord, lätt ÖVERNATTNING I TÄLT
Ny övernattningstur i vackert natur-/kulturlandskap för nya och gamla medlemmar.
Turledare: Mikkel

8-9/9 Immeln, lätt ÖVERNATTNING I TÄLT
Till veckoslutet 8-9 september har vi beställt strålande sol, vindstilla och en klarblå himmel för en perfekt sensommartur genom det alltid lika vackra sjösystemet Immeln-Raslången-Halen. Vi paddlar korta dagsetapper (12-15 km) med fikaraster på trevliga öar och holmar. Vi övernattar i tält. En mycket trevlig tur för både vana och ovana paddlare. Vi brukar vara många och ha mycket trevligt.
Turledare:

21-23/9 Blekinge, medel ÖVERNATTNING I TÄLT
En tur till västra Blekinges skärgård som lämpar sig väl för nya som för erfarna paddlare. Skärgården ger möjligheter för fikapauser, naturupplevelser och givetvis paddling. Övernattning i tält.
Turledare: Ulf

13-14/10 Hösttur – kust efter väder, svår ÖVERNATTNING I TÄLT
Vår sena hösttur går antingen på Västkusten eller i Blekinge, beroende på väder och vind.
Turledare: Ulf
Allmänt om turerna:
 • För att delta i MKK:s turer skall du vara medlem, ha gått introduktionskurs eller motsvarande och vara simkunnig (minst 200 meter)
 • Alla turer startar klockan 8.00 på Kanotklubben för lastning och gemensam transport (om inte annat anges.) OBS. Har man egen kajak ska man ta med egna remmar.
 • Var och en tar med egen mat och dryck.
 • Allt deltagande sker på egen risk.
 • Rimlig säkerhetsutrustning - från torra och rena kläder vid korta turer till reservpaddel, förbandslåda, reparationsutrustning, visselpipa, karta/kompass etc för långturer med överfartspaddlingar - skall medföras i kajaken. Är du osäker, kolla med den ansvarige för turen.
 • Klubbens turer är gruppturer och turledaren kommer innan man paddlar iväg att tala om vilken modell som ska användas för att hålla ihop gruppen. För svåra turer gäller att gruppen tillsammans bestämmer detta men turledaren ansvarar för att det blir gjort.
 • Turledaren är den som bestämmer och har mandat att avvisa deltagare vid tveksamhet om kompetens eller utrustning.
Klassificering av turerna:

Lätt tur
En ledarledd tur 10-20 km lång på skyddade vatten, för paddlare med begränsad erfarenhet. För att delta i en lätt tur skall du:
 • kunna paddla 10 km
 • ha flytväst
Medelsvår tur
En ledarledd tur 20-30 km lång, oftast längs kusten och utan överfarter, för paddlare med viss vana vid havspaddling. För att delta i en medelsvår tur skall du:
 • kunna paddla 10-20 km/dag i ett par dagar
 • ha deltagit i klubbens säkerhetskurs (el. motsvarande) och kunna assisterad räddning på djupt vatten
 • ha paddlat minst 5 mil totalt under försäsongen
 • använda kajak med flytkraft, kapell, flytväst, svamp/öskar
Svår tur
En svår tur är en kamrattur, vilket innebär att alla som deltar, på egen hand kan klara de förhållanden som kan uppstå, och att beslut fattas av gruppen som helhet. I säkerhetsfrågor (inklusive att avgöra vem som kan följa med) har turledaren sista ordet. Turen kan vara svår på grund av besvärliga förhållanden med vind och vågor, genom att den går i besvärliga farvatten med ström, begränsade möjligheter att landa eller mycket sjötrafik, innefattar överhavspaddlingar och/eller genom etapplängd och fart.
För att delta i en svårt tur skall du:
 • kvalificera dig genom att delta i andra aktiviteter - övriga turer, torsdags- och/eller söndagspaddlingar, säkethetsövningar etc - i sådan utsträckning att de övriga i gruppen känner sig säkra på din kompetens. Det finns därför inga formella krav - vad som krävs vet du redan.(Se även funderingarna kring fart och kommunikation på våra turer)
Är det något du undrar över så kontakta den ansvarige för turen eller Mikkel (mikkelss[at]hotmail.com)

Inga kommentarer: