torsdag 1 september 2011

Minnesanteckningar från långfärdsmötet 30 augusti

Peter inledde mötet med att presentera sig och de ansvariga för arbetsgrupperna. Syftet med mötet var att nå ut till nya medlemmar och informera om vad som händer på klubben.

De olika arbetsgrupperna fick presentera sig och berätta om vad de sysslar med. Det finns bland annat en materialgrupp som fixar med klubbens kajaker, en turgrupp som planerar för årets paddelturer, en infogrupp som ordnar med bloggen, introgruppen som administrerar introduktionskurserna, Ullmaxgruppen som har hand om försäljning av underställ samt säkerhetsgruppen som håller i säkerhetsövningarna.
Det behövs alltid mer folk som engagerar sig så alla som är intresserade får gärna gå med i någon av arbetsgrupperna. Kontaktuppgifter till ansvariga för de olika arbetsgrupperna finns på bloggen.

För anmälning till turer gäller att anmälningslista sätts upp på anslagstavlan på klubben och annonseras på bloggen ca 2 veckor i förväg. Skriv upp vilken kajak du vill använda och om du har möjlighet att ta med bil, takräcke och dragkrok (väldigt uppskattat!). Det är gratis att åka med på turerna och klubben betalar ut milersättning till bilförarna.

Det pratades också om packning av kajaken och gavs praktiska tips som är bra att tänka på. Två fulla ikeakassar är ungefär maxgränsen för vad som ryms i en kajak. Hellre många små saker än få stora. Det kan vara svårt att få plats med ett traditionellt liggunderlag, stor fördel att ha ett uppblåsbart liggunderlag. Vattentäta påsar är en bra investering.

Bloggen (tillsammans med anslagstavlan...) är för närvarande den främsta informationskanalen. Den gamla hemsidan (mkk.m.se) är något föråldrad men det jobbas på att skapa en ny hemsida.

Kommande aktiviteter:
Kajakfixardag nu på söndag kl 11. Alla är hjärtligt välkomna!
Övernattningstur till Immeln 10-11 september.
Övernattningstur till Blekinge 23-25 september.

Längre fram under hösten:
Bassängövningar på Burlövsbadet. Tillfälle att träna kamraträddning och roll i varmt vatten.
Inomhusträning tillsammans med tävlingssektionen.
Kanske en fest eller två?

Nästa möte: onsdag 21 september.

Vid pennan
Henrik

1 kommentar:

FredrikS sa...

Tack för dessa minnesanteckningar, kunde dessvärre själv inte närvara!